Triết lý ‘khó đỡ’

Triết lý ‘khó đỡ’ Trai Việt Nam kiên cường bất khuất, đầu đội trời chân đạp đất nhưng vợ dọa là ngất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *