Sự kiện lớn trong đời: Kết hôn hay vợ mất?

Sự kiện lớn trong đời: Kết hôn hay vợ mất?

Giáo sư hỏi cả lớp.

– Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh Milton?

Một nam sinh viên nhanh nhẩu:

– Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm “Thiên đường đã mất”. Đến khi vợ mất, ông viết “Thiên đường trở lại”.

—————————–

(nguoibienden sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *