Sống trong phòng cho đến năm 16 tuổi, học thuộc lòng các cuốn sách và không bao giờ ăn bắp cải – đây chỉ là một vài điều trong số nhiều điều đứa trẻ được uốn nắn để trở thành Sa hoàng Nga…CHI TIẾT

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!CHI TIẾT