DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI CỰU DU HỌC SINH ODESSA Họ và tên Năm sinh …….. Trường – khóa học Vai trò trong Hội Chức vụ và cơ quan hiện tại Chi tiết liên lạc Hoàng Anh Xuân 1951 Kỹ sư Cựu sinh viên ĐH Bách khoa Odessa khóa 1970 – 1975 Chủ tịch Trung tướng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn Thông quân đội (Viettel) – Bộ Quốc phòng Nguyễn Tiến Dũng 1953 Tiến sỹ kinh tế Cựu sinh viên khóa 1970 -1975, nghiên cứu sinh khóa 1982-1986 ĐHKTQD Odessa. Phó chủ tịch Thường trực Phó tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (Petro Việt Nam) 0913211728 Trần Nguyên Bình 1951 Tiến sỹ Cựu lưu học sinh ĐHBK Odessa khóa 1968 – 1974 Phó chủ tịchĐại diện các tỉnh phía Bắc Trưởng Ban Cơ yếu chính phủ Trần Minh Cả 1957CHI TIẾT

Sau khi tốt nghiệp về nước, các cựu sinh viên Odessa các trường vẫn duy trì một truyền thống gặp mặt hàng năm vào các dịp lễ lớn của Việt nam và Liên xô cũ.Họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời trẻ tuổi đi học, chia sẻ những ướcCHI TIẾT

Thật vui vì có một địa chỉ để chúng ta gặp gỡ giao lưu,ôn lại những kỷ niệm xưa-hỏi thăm nhau những điều mới đến .Vâng,thưa các bạn thời gian qua đi không chờ đội một ai,tuổi tác sẽ đến không từ chối một người nào và hôm nay cũngCHI TIẾT

Hội Cựu du học sinh Odessa là một tổ chức xã hội tự nguyện tập trung những học sinh Việt Nam đã từng du học tại thành phố Odessa qua mọi thời kỳ. Hội thành lập với mục tiêu kết nối nguồn lực của các thế hệ du học sinh,CHI TIẾT

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!CHI TIẾT