DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI CỰU DU HỌC SINH ODESSA Họ và tên Năm sinh …….. Trường – khóa học Vai trò trong Hội Chức vụ và cơ quan hiện tại Chi tiết liên lạc Hoàng Anh Xuân 1951 Kỹ sư Cựu sinh viên ĐH Bách khoa Odessa khóa 1970 – 1975 Chủ tịch Trung tướng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn Thông quân đội (Viettel) – Bộ Quốc phòng Nguyễn Tiến Dũng 1953 Tiến sỹ kinh tế Cựu sinh viên khóa 1970 -1975, nghiên cứu sinh khóa 1982-1986 ĐHKTQD Odessa. Phó chủ tịch Thường trực Phó tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (Petro Việt Nam) 0913211728 Trần Nguyên Bình 1951 Tiến sỹ Cựu lưu học sinh ĐHBK Odessa khóa 1968 – 1974 Phó chủ tịchĐại diện các tỉnh phía Bắc Trưởng Ban Cơ yếu chính phủ Trần Minh Cả 1957CHI TIẾT

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!CHI TIẾT