Danh sách ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

CHI HỘI CỰU DU HỌC SINH ODESSA

Họ tên

Năm sinh

 

Trườngkhóa học

Vai trò trong Hội

Chức vụ quan hiện tại

Chi tiết liên lạc

BAN ĐIỀU HÀNH

Hoàng Anh Xuân

 

1951

 

Kỹ

Cựu sinh viên ĐH Bách khoa Odessa khóa 1970 – 1975

 

Chủ tịch

Trung tướng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn Thông quân đội (Viettel) – Bộ Quốc phòng

 

Nguyễn Tiến Dũng

 

1953

Tiến sỹ kinh tế

Cựu sinh viên khóa 1970 -1975, nghiên cứu sinh khóa 1982-1986 ĐHKTQD Odessa.

Phó chủ tịch Thường trực

Phó tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (Petro Việt Nam)

0913211728

Trần Nguyên Bình

 

1951

Tiến sỹ

Cựu lưu học sinh ĐHBK Odessa khóa 1968 – 1974

Phó chủ tịch

Đại diện các tỉnh phía Bắc

Trưởng Ban yếu chính phủ

 

Trần Minh Cả

 

1957

Tiến sỹ kinh tế

Cựu nghiên cứu sinh ĐHKTQD Odessa khóa 1989 – 1994

Phó chủ tịch Đại diện Miền Trung Tây nguyên

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ủy viên BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN; Chủ tịch LH các TC hữu nghị tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nga tỉnh Quảng Nam.

 

Nguyễn Việt Thắng

1948

Tiến sỹ nông nghiệp

Cựu lưu học sinh ĐHTH Odessa khóa 1969 – 1974

Phó chủ tịch

Đại diện các tỉnh phía Nam

Chủ tịch Hội nghề VN; chủ tịch Hội KHKT Biển VN.

 

Đỗ Văn Thạch

 

 

Cựu lưu học sinh ĐH Y Odessa khóa

Uỷ viên

Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Nội

 

Mai Ngọc Cường

1953

GS-TS kinh tế

cựu nghiên cứu sinh ĐHKTQD Odessa khóa 1984 -1989

Ủy viên

Giảng viên ĐHKT nội, Tổng biên tập Tạp chíĐầu phát triển”.

 

Đỗ Đức Bình

 1953

GS-TS kinh tế

cựu nghiên cứu sinh ĐHTH Odessa

Ủy viên

Giảng viên ĐHKTQD nội

0912014027

Ngô Thị Tân

 

Cử nhân Công nghệ

Cựu sinh viên ĐH Công nghệ thực phẩm

Ủy viên

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn

 

Thạc sỹ Khoa học

Cựu sinh viên trường Đại học Hàng hải

Ủy viên

Ủy ban Quốc gia Tìm kiến cứu nạn

0913347001

ngocsonvinasar@yahoo.com

Trần Xuân Lâm

1971

Kỹ

Cựu sinh viên ĐH Khí tượng Thủy văn

Ủy viên

Phó giám đốc Trung tâm đào tạo Nguồn nhân lực F-Soft

0936476666

Nguyễn Xuân Tiên

 

Tiến sỹ Công nghệ

Cựu sinh viên ĐH Công nghệ Nhiệt độ thấp

Ủy viên

Trung ương Hội Lạnh Việt Nam

 

Nguyễn Trần Thanh hải

1966

Kỹ

Cựu sinh viên Học viện Hàng hải 1984-1989

Ủy viên

Trưởng đại diện Văn phòng ISHAN tại Nội

0903412602

hai-ishan@fpt.vn

BAN THƯ KÝ

Lưu Quang Định

1966

Cử nhân Sử học

cựu sinh viên ĐH Tổng hợp Odessa khoá 1986-1991

Tổng thư

Nhà báo, Tổng biên tập Báo Nông thôn ngày nay

0913214324

luuquangdinh2003@yahoo.com

Nguyễn Thị Nam Phương

1967

Thạc sỹ kinh tế

cựu sinh viên ĐHTH Odessa khoá 1985-1990

Thành viên ban thư

Phó Giám đốc Công ty Cổ phẩn Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD);.

0912281719

phuongnn@ocd.vn

Trương Phan Việt Thắng

1966

Cử nhân Ngôn ngữ

cựu lưu học sinh ĐHTH Odessa khoá 1985-1990

Thành viên Ban Thư

Điều phối viên chương trình, Pathfinder International

 

BAN LIÊN LẠC

Đỗ Ngọc Cường

1955

Kỹ

cựu sinh viên ĐHBK Odessa

Trưởng ban Liên lạc

Giám đốc Công ty TM-XNK Tổng công ty viễn thông quân đội (Viettel);.

0983000779

cuongdn@viettel.com.vn

Trà Xuân Phương

1969

Cử nhân Ngôn ngữ

cựu sinh viên ĐHTH khoá 1988-1993

Ban liên lạc miền TrungTây Nguyên

Nhà báotrưởng phòng Phim tài liệu Đài THVN tại Đà Nẵng

0913438856

xuanphuong@vtv.org.vn;

 

Doãn Thị Kim Oanh

1966

Thạc sỹ Luật

cựu sinh viên ĐHTH Odessa khoá 1985-1990

Ban liên lạc Phía Nam

Ban Luật Liên Doanh dầu khí VietsovPetro;.

0903966224

oanhdk.hq@vietsov.com.vn

Nguyễn Minh Hòa

1967

Cử nhân kinh tế

Cựu sinh viên ĐHKTQD Odessa khóa 1986-1991

Ban liên lạc Phía Nam

Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chính Minh Tcty CP Tài chính Dầu khí

 

Ngô Vĩnh Ngân Tùng

1968

Cử nhân Luật,

cựu sinh viên ĐHTH Odessa khoá 1986-1990

Ban Liên lạc phía Bắc

cán bộ Bộ Công an,.

0904132164

tungngovinhngan@yahoo.com

 

Trịnh Đăng Hợp

 

Bác sỹ

Cựu sinh viên Đại học Y Odessa 1968-1973

Ban Liên lạc phía Bắc

Trường ĐH Y Nội

 

Đặng Quốc Bảo

 

Bác sỹ

Cựu sinh viên ĐH Y Odessa

Ban Liên lạc phía Bắc

Học viện Quân y

 

Nguyễn Văn Bổng

 

Sỹ quan quân đội

Trường Tăng

Ban liên lạc phía Bắc đại diện trường Tăng

Quân chủng TăngThiết giáp

 

Nguyễn Minh Nguyệt

 

 

Trường Tăng

Ban liên lạc phía Bắc đại diện trường Tăng

Doanh nhân

 

Phạm Tiến Dũng

 

Sỹ quan quân đội

Trường Tên Lửa

Ban liên lạc phía Bắc đại diện trường Tên Lửa

Quân chủng Phòng khôngKhông quân

 

 

Ngụy Khắc Sỹ

 

Sỹ quan quân đội

Trường Tên Lửa

Ban liên lạc phía Bắc đại diện trường Tên Lửa

Quân chủng Phòng khôngKhông quân